Dịch vụ của chúng tôi

Một loạt các dịch vụ sau bán hàng
Khi sản phẩm được giao đến tay khách hàng không có nghĩa là kết thúc dịch vụ của chúng tôi mà đây là một sự khởi đầu mới. 
Qiangzhong Machinery cung cấp cho khách hàng dịch vụ sau bán hàng toàn diện và thiết lập một hệ thống theo dõi hoàn chỉnh để đảm bảo rằng sản phẩm của chúng tôi luôn hoạt động tối ưu.

Truy xuất nguồn gốc vật liệu của các thành phần bể
Hệ thống quản lý chất lượng của cơ khí các thành phần đảm bảo rằng các nguyên liệu thô được sử dụng và nguồn chứng chỉ của chúng có thể được truy xuất trở lại. Các tài liệu xác định nguồn gốc này có thể được đệ trình cho khách hàng và giúp khách hàng kiểm tra tính nhất quán của các nguyên liệu bộ phận.