Tài trợ phúc lợi xã hội 2015 - Hiệp hội Bơi lội của Khu vực Phát triển Kinh tế tham gia Cuộc thi Bơi Luowan Bãi biển Cổng Vàng cho ăn ở Đài Loan

Tài trợ phúc lợi xã hội 2015 - Hiệp hội Bơi lội của Khu vực Phát triển Kinh tế tham gia Cuộc thi Bơi Luowan Bãi biển Cổng Vàng cho ăn ở Đài Loan

2019011155779785

Tài trợ phúc lợi xã hội 2015 - Hiệp hội Bơi lội của Khu vực Phát triển Kinh tế tham gia Cuộc thi Bơi Luowan Bãi biển Cổng Vàng cho ăn ở Đài Loan


Thời gian đăng: Tháng 4-01-2019